Ohřívače vody

Teplá voda je pro každého z nás denní samozřejmostí, a pokud není dostupná, pociťujeme velmi intenzivně pokles komfortu našeho bydlení. Ovšem za komfort se platí! Mnoho domácností ve snaze o maximální úspory svých provozních nákladů provedlo zateplení svých obydlí, vyměnilo okna, pořídilo úsporné žárovky, přešlo na úspornější zdroj vytápění, avšak nevěnovalo svoji pozornost přípravě teplé užitkové vody, která může v mnoha případech umožnit úsporu v desítkách % celkových nákladů domácností na energie.

Pro volbu ideálního způsobu ohřevu teplé vody pro domácnost či průmyslové použití nelze použít univerzální recept!

Správná volba se skládá z komplexního pohledu na požadavky aplikace, tj. na požadavky uživatele na dodávku teplé vody, která se může značně lišit mezi domácností a sportovištěm, technických i prostorových možností místa instalace. Vliv má také vzdálenost umístění ohřívače od místa spotřeby a s tím spojené tepelné ztráty, proto se v mnoha případech pro vzdálenější odběrná místa užívá samostatný menší ohřívač, který je v konečném důsledku ekonomicky efektivnější. Kvalitní izolace ohřívače je dalším velmi důležitým aspektem volby. Spolehlivost ohřívače je ovlivněna také možností servisu a údržby ohřívače tak, aby nebyla jeho účinnost snižována zanesením vodním kamenem či nedocházelo k nezvratným poškozením tanku nádoby například tím, že již není dostatečně funkční ochranná magneziová anoda.

 

Plynové ohřívače vody

                                                                         

Ohřev TV v zásobníku je realizován prostřednictvím dna tanku a spodní části odtahu spalin, procházejícího středem nádrže. Pod dnem se nachází zdroj tepla - spalovací komora s hořákem na zemní plyn nebo propan. K dispozici je kompletní nabídka plynových ohřívačů pro domácnosti o objemech 50-190 l a průmyslové ohřívače až do objemu 1900 l

Elektrické ohřívače 
                                                                          

 

Komplexní řada elektrických ohřívačů vody od modelů nad/pod umyvadlo o objemech 10, 15, 30 l až po závěsné ohřívače o objemech 50 - 150 l v provedení vertikálním, nebo horizontálním.

 

Nepřímoohřevné zásobníky

                                                                                               

Ohřívače vody připravující TV pomocí externího zdroje tepla (kotle). Uvnitř tanku s TV je instalován šnekový tepelný výměník, pomocí kterého je předáváno teplo do TV. V dnešní době nejpoužívanější způsob přípravy TV.

Lázeňská kamna

                                                                              

Ohřívače vody pro přípravu TV pomocí topení dřevem. Ohřívače jsou konstruovány jako tlakové - jsou připojeny na vodovodní řád a teplá voda z nich teče pod tlakem v řádu. K dispozici jsou ve verzích bez, nebo s elektrickým pomocným dohřevem.

Nabídka ohřívačů vody ENBRA

 

 

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací