Nejdůležitější změny v Novele zákona o ochraně ovzduší 172/2018Sb., která novelizuje původní Zákon o ochraně ovzduší 201/2012Sb.

 

Úvodem:

V České republice je aktuálně provozováno cca 850 tisíc kotlů na tuhá paliva, kterých se výše zmíněné zákony týkají. Dvě nejpodstatnější věci plynoucí ze ZOO jsou:

  •          povinnost pravidelných prohlídek kotlů na tuhá paliva „kontrolorem kotlů“ každých 24 měsíců s tím, že první prohlídka musí být provedena do 31.12.2016
  •          zákaz provozování kotlů na tuhá paliva v emisní třídě 1 a 2 od 1.9.2022

Kolik provozovatelů kotlů na TP si povinnou prohlídku nechalo udělat je dnes nemožné posoudit – neexistuje žádná evidence.

Zákaz provozu zastaralých kotlů od 1.9.2022 se týká asi 450 tisíc kotlů.

Po šesti letech od vydání ZOO přišlo ministerstvo životního prostředí s novelizací, která by měla zohledňovat dosavadní zkušenosti týkající se této problematiky.

Novelizace ZOO vstupuje v platnost od 1.9.2018.

Nejdůležitější změny:

  •          povinnost obnovení kontroly kotle se prodlužuje na 36 měsíců

To znamená, že uživatelé, kteří si udělali kontrolu kotle do 31.12.2016 mají čas až do konce roku 2019

  •          bude stanovena horní hranice ceny kontroly kotle (částka ještě stanovena nebyla)

To znamená, že pokud výrobce, nebo distributor kotle nebude schopen zabezpečit kontrolora kotlů, který se „vejde“ do tohoto finančního limitu ( třeba bude nejbližší kontrolor daleko uživatele kotle a doprava by značně zvýšila cenu kontroly ) bude moct kontrolu kotle provést kontrolor od jiného výrobce. Celé toto opatření má snížit cenu kontrol kotlů. Uživatel bude muset mít doklad o tom, že výrobce, nebo distributor jeho kotle není schopen doporučit kontrolora z nejbližšího okolí.

  •          kontrolu kotle bude moct vykonat pouze osoba přímo proškolená výrobcem spalovacího zdroje

Nebude možné, aby bylo vystaveno oprávnění kontrolora kotlů na firmu a ta pak vysílala jakéhokoliv zaměstnance. Kontrolu může provádět pouze zaměstnanec, který byl fyzicky proškolen

  •          ministerstvem bude zřízena Databáze odborně způsobilých osob

Databáze OZO ( kontrolorů kotlů ) bude sloužit uživatelům kotlů na tuhá paliva k jednoduchému vyhledávání nejbližšího kontrolora kotlů. Dnes ucelená databáze neexistuje – obvykle je musí uživatel hledat na stránkách výrobce, nebo distributora kotlů. Evidovat kontrolory kotlů do této databáze budou mít jednotlivý výrobci kotlů. Databáze by měla fungovt nejpozději do 1.1.2020, ale je pravděpodobné, že bude zprovozněna dříve.

 

  •          ministerstvem bude zřízen „Integrovaný systém ohlašovacích povinností“

Každý kontrolor kotlů bude muset do této databáze zaevidovat každou provedenou kontrolu kotle a to do 60 dní od jejího provedení. Pro ministerstvo tím vznikne přehledná databáze všech zkontrolovaných kotlů a patrně bude jednodušší následná kontrola a případný postih. Integrovaný systém by měl fungovt nejpozději do 1.1.2020, ale je pravděpodobné, že bude zprovozněn dříve.

  •          obce dostanou pravomoc zakazovat dle vlastního uvážení vybraných druhů paliv

Znamená to, že obec může na svém území zakázat třeba spalování uhlí z důvodu zlepšení kvality ovzduší. Tento zákaz však lze uplatňovat pouze na kotle 1 a 2 emisní třídy. Kotle 3 a vyšší emisní třídy omezovat nelze

 

"Na závěr bych ještě jednou upozornil na datum 1.9.2022. Od tohoto data se nesmí používat kotle na tuhá paliva 1 a 2 emisní třídy. V ČR jsou tedy statisíce kotlů, které budou muset být nahrazeny ekologičtějšími zařízeními. Nenenáchevejte rozhodnutí o výměně kotle na poslední chvíli. Je docela dobře možné, že s blížícím se rokem 2022 poptávka po kotlích dramaticky stoupne a výrobci nebudou schopni poptávku pokrýt. Se zvýšenou poptávkou může dojít ke zvýšení cen na trhu.", dodal Roman Švantner, produktový manažer.

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací