Metrologie

Metrologické školení – měřiče tepla a vodoměry (Brno)

04.11.2021

07:30 - 16:00

Lokalita:

ENBRA a.s., Vintrovna 404, Popůvky

Kapacita:

15

   Obsazeno: 15

Cena:

2000 Kč (bez DPH)

Školení je již obsazené

Technické školení k teorii funkce vodoměrů, měřičů tepla, jejich základním metrologickým vlastnostem,  zásadám správné montáže a jejich využití v praxi. Určeno především montážním firmám usilujícím o získání registrace u ČMI. Školení je jednou z podmínek pro získání registrace Českého metrologického institutu k provádění montáží stanovených měřidel (měřičů tepla a vodoměrů) ve smyslu §19, odst. 1) zákona 505/1990 Sb. o metrologii a metrologického předpisu MP 001 (čl. 4.1, odst. d/ a čl. 5.2.2., odst. e/).

Školitelé

Ing. Petr Holyszewski

Petr Holyszewski je uznávaný odborník v oblasti měření spotřeby tepla, spotřeby vody, rozúčtování nákladů a dálkových odečtů měřidel. Touto problematikou se zabývá více jak dvacet let. Spoluzakládal Asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV) a je členem Rady této asociace. Pravidelně přednáší na odborných seminářích a konferencích v ČR i zahraničí, publikuje odborné články. V poslední době se orientuje především na oblast Smart Meteringu a internetu věcí.

Email: holyszewski@enbra.cz

Matěj Holyszewski

V ENBRA, a.s. zastává pozici produktového manažera pro vodoměry a průtokoměry a jeho původní vzdělání leží v oblasti elektrotechniky a informatiky. Pravidelně vede metrologická školení pro získání oprávnění k montážím stanovených měřidel.

Email: holyszewskim@enbra.cz

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací