Měřiče tepla a chladu

Rostoucí ceny energií zatěžují jak rodinné tak i firemní rozpočty nemalými částkami za dodané teplo či v poslední době také čím dál častěji energii dodanou pro chlazení užívaných prostor. Ovlivnění těchto nákladů bylo dříve takřka neřešitelné díky jejich rozpočítávání například dle podlahové plochy užívaných prostor. Spotřeba tepla tedy neovlivňovala Vaše účty přímo, ale pouze přeneseně. Díky rozpočítání celkových nákladů objektu dle prosté matematické rovnice, nenutilo jednotlivé odběratele nic k tomu, aby regulovali svoji spotřebu a změnili své chování.

Každý odběratel však má právo hradit pouze ty účty, které může ovlivnit svým chováním a toto mu umožní osazení měřičů tepla či chladu tak, aby bylo možno vyčíslit spotřebu k němu vztaženou.

K měření dodávek tepla či chladu se užívá několik principů a technologií. Mezi základní principy patří:

  •          absolutní měření pomocí měřičů osazených na potrubí, které pracují přímo s energií dodanou otopným médiem,
  •          poměrové měření, které je však pro měření chladu nevhodné, kdy je měření nepřímé a dochází k měření tepelné energie dodané pomocí otopných těles, tato je následně rozpočítána jako náklad na teplo dodané každým jednotlivým otopným tělesem.

Společnost ENBRA, člen Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV), je pro Vás připravena službu spravedlivého a včasného vyúčtování zajistit.

Dnešní technologie umožňují odečty naměřených hodnot takovým způsobem, aby nebyl zatížen odběratel návštěvami odčitatelů a přitom byla zajištěna včasnost vyúčtování.

Pro spravedlivé rozdělení nákladů je u absolutních měřičů nezbytnou podmínkou pravidelné ověření jejich metrologických vlastností. U absolutních měřičů je lhůta pro cyklické ověření 4 roky. Službu ověření pro Vás zajistí ams-enbra.cz.

Kompletní sortiment měřící techniky ENBRA

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací