Kotlíkové dotace

Ve 2. vlně Kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun

Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním  za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Ve druhé vlně plánujeme do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.

Dotace se vztahuje pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje  na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

V druhé etapě již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

Uznatelnost výdajů: Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.

 

Fyzické osoby mohou žádat o dotaci ve výši 75 až 85 % uznatelných výdajů (max. ze 100 - 150 tis. Kč možných) na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva s ručním přidáváním za efektivní ekologicky šetrné automatické kotle ENBRA TP-EKO PELLET 19, 25, 32 a 38 kW (výhradně na pelety), nebo za automatické kombinované kotle ENBRA TP–EKO 19, 25, 32, 38 kW (na hnědé uhlí ořech2 / pelety), přičemž obě provedení splňují 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5. Nebo lze staré kotle vyměnit také za Tepelná čerpadla systému vzduch/voda ENBRA i-HWAK 6, 10, a 14 kW (monoblok), nebo ENBRA i-SHWAK 6, 10, 14, kW (split). Nebo lze starý kotel vyměnit za kvalitní plynový kondenzační kotel ENBRA CD 24, 28, 34 a 50 kW. Všechny tyto tepelné zdroje ENBRA jsou zapsány v Seznamu Výrobků a Technologií  (SVT) pro dotační program Kotlíkové dotace.

 

Přehled výrobků ENBRA registrovaných v seznamu SVT - KOTLÍKOVÉ DOTACE II. ETAPU:

a) V případě výměny za automatický kombinovaný kotel (automatický kotel na uhlí a pelety) činí dotace 75 % uznatelných nákladů nejvýše však 75 000 Kč. Maximální výše uznatelných nákladů, ze kterých se dotace počítá, činí 100 000 Kč. Náklady přesahující tuto částku hradí příjemce z vlastních prostředků. 

2017 10 - Kotle na TP - kombinované

 Vyberte si z naší nabídky kotlů na tuhá paliva

b) V případě výměny za kondenzační plynový kotel činí dotace 75 % uznatelných nákladů nejvýše však 95 000 Kč. Maximální výše uznatelných nákladů, ze kterých se dotace počítá, činí 126 666,67 Kč. Náklady přesahující tuto částku hradí příjemce z vlastních prostředků. 

2017 11- Kondenzační kotle

Vyberte si z naší nabídky kondenzačních kotlů

c) V případě výměny za kotel na biomasu s ručním přikládáním (kotel na dřevěná polena) činí dotace 80 % uznatelných nákladů nejvýše však 100 000 Kč. Maximální výše uznatelných nákladů, ze kterých se dotace počítá, činí 125 000 Kč. Náklady přesahující tuto částku hradí příjemce z vlastních prostředků.

d) V případě výměny za automatický kotel na biomasu (automatický kotel na pelety) činí dotace 80 % uznatelných nákladů nejvýše však 120 000 Kč. Maximální výše uznatelných nákladů, ze kterých se dotace počítá, činí 150 000 Kč. Náklady přesahující tuto částku hradí příjemce z vlastních prostředků.

2017 10 - Kotle na TP - na biomasu

Vyberte si z naší nabídky kotlů na tuhá paliva


e) V případě výměny za tepelné čerpadlo činí dotace 80 % uznatelných nákladů nejvýše však 120 000 Kč. Maximální výše uznatelných nákladů, ze kterých se dotace počítá, činí 150 000 Kč. Náklady přesahující tuto částku hradí příjemce z vlastních prostředků. 

2017 10 - Tepelná čerpadla 2

Vyberte si z naší nabídky tepelných čerpadel

 

Jak požádat o dotaci?

Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady. V první řadě se proto informujte na vašem krajském úřadě, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk. Kontaktní údaje krajských úradů.

2017 10 - Kraje 3

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací