Kontrola soustav vytápění a teplé vody

Josef Haumer

"Dostáváte od dodavatele tepla to, co máte nasmlouvané a v požadované kvalitě? Platíte i za teplo, které nedostáváte? Máte dostatečně teplou vodu? Nebo až příliš teplou? Jsou vaše rozvody skutečně vyregulovány, správně zatepleny a je vyregulování funkční? Jste si jisti, že vše je v pořádku a už nemůžete více ušetřit? 

Kontrolou soustavy vytápění a teplé vody můžete dosáhnout zásadních úspor. V našich realizacích dosahujeme až 30% snížení nákladů."

Josef Haumer, Vedoucí oddělení služeb pro bytový fond společnosti ENBRA

 

Nabízíme vám kontrolu soustavy ústředního topení a teplé vody, která vám zodpoví všechny tyto otázky. Odborné ověření kvality dodávky tepla a teplé vody ze strany dodavatele mohou být pro vás buď ujištěním, že je vše v pořádku, nebo nemilým překvapením, které vyžaduje řešení.

Stav rozvodů teplé vody

Zkontrolujeme parametry dodávky teplé vody od dodavatele, revize stavu rozvodů teplé vody a hydraulického vyregulování.

Za tutéž teplou vodu můžete u nevyregulované soustavy teplé vody zaplatit i o 30% více než váš soused! 

Výhody revize rozvodů teplé vody pro vlastníky bytů:

  • Měření teploty teplé vody dodávané výrobcem tepla se záznamem. Kontrola, zda dostáváte to, zač si platíte.
  • Ověření, zda mají sousedé v různých patrech stejnou teplotu vody - kontrola hydraulického vyregulování teplé vody.
  • Test funkčnosti uzavíracích ventilů - eliminace škod při havárii.
  • Návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
  • Návrh opatření pro využití potenciálu úspor.

Stav rozvodů ústředního vytápění

Zkontrolujeme parametry dodávky vytápění od dodavatele, revize stavu rozvodů ústředního topení a hydraulického vyregulování.

Výhody revize rozvodů ústředního topení pro vlastníky bytů:

  • Měření teploty na vstupu do objektu a prověření kvality dodávky.
  • Měření parametrů diferenčního tlaku a průtoku na vstupu objektu - pro odstranění spád a hluku soustavy ústředního topení.
  • Kontrola stavu uzavíracích a regulačních ventilů a stavu hydraulického vyregulování ležatých rozvodů ústředního topení objektu.
  • Návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
  • Návrh opatření pro využití potenciálu úspor.

 

Zeptejte se nebo nezávazně poptejte naše služby 

 

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací