Energetika

EPC - dlouhodobá garance energetických a finančních úspor

Společnosti ENBRA, a.s. a její centrum služeb se specializuje na generální dodávky projektů úspor energií, které jsou realizovány ve spolupráci se společnosti Amper Savings, a.s. Vedle standardních energetických projektů se specializuje na realizace a poskytování služeb se zaručeným výsledkem, tzv. metodu EPC, která je vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba rekonstrukce energetického systému.

Co je to EPC?

Zkratka EPC (z angl. Energy Performance Contracting) se překládá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Podstatou je záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů.

Záruka úspěšnosti projektu

Dodavatel smluvně ručí za dosažení úspor a také za návratnost vynaložených prostředků.

Jeden dodavatel realizuje projekt od začátku do konce

 • navrhuje energetickou koncepci (energetický audit)
 • zpracovává projektovou dokumentaci
 • instaluje navržená opatření
 • zajišťuje financování projektu
 • garantuje objem dosažených úspor
 • zajišťuje provoz a službu energetického managementu (dlouhodobý energetický audit, vyhodnocování úspor, hledání nového potenciálu úspor)

Dodavatel i zákazník mají stejnou motivaci

Vysokou míru úspor a tomu odpovídající optimální výši investice (dodavatel nemá zájem na „umělém“ navyšování investic na rozdíl od jiných typů dodavatelských vztahů).

EPC je moderní cesta k významným úsporám se spoustou dalších výhod pro klienta:

 • záruka poskytovatele za dosažení úspor energií a provozních nákladů
 • získání úspor bez vynaložení vlastního kapitálu
 • podíl na případné nadúspoře s možností pro reinvestice
 • komplexní modernizace energetické infrastruktury s minimem rizik a s důrazem na trvale úsporný a spolehlivý provoz
 • přehled o provozu energetických systémů a spotřebě energií, průběžná optimalizace provozních parametrů
 • dlouhodobé partnerství poskytovatele, v jehož rámci je dohodnuta strategie
 • splácení nákladů na modernizaci energetické infrastruktury z úspor
 • vyšší bodové hodnocení žádostí o dotační prostředky z programu OPŽP

Pro koho je EPC určeno?

Metoda EPC je využívána ve veřejné i soukromé sféře, a to napříč všemi obory:

 • státní instituce a organizace
 • kraje, města a obce včetně zřizovaných organizací
 • průmyslové výrobní podniky
 • soukromníci a všechny další subjekty s požadavky na energetické úspory

Kdo jsou poskytovatelé komplexního řešení?

Při realizaci energetických služeb se zaručeným výsledkem je ENBRA, a.s. generálním dodavatelem celého řešení, jenž smluvně garantuje Amper Savings, a.s. jako ESCO* partner.

* ESCO (Energy Services Company)- jsou firmy, které poskytují energetické služby metodou EPC a Amper Savings, a.s. je současně členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Společným cílem firem ENBRA, a.s. a Amper Savings, a.s. je navrhnout, zrealizovat a následně spravovat celé řešení energetiky klienta s využitím nejmodernějších technologií a dlouholetých zkušeností pracovníků obou společností. Výsledkem jsou řešení s dlouhodobým efektem a užitkem pro klienta, která se skládají z kombinace nově nainstalovaných úsporných technologií s vysokou účinností při výrobě, distribuci a spotřebě tepla, chladu, vody nebo elektrické energie a technicko-administrativních opatření optimalizujících spotřebu a nakup energií, aby bylo dosaženo co nejnižších provozních nákladů.

Opatření a řešení, která je vhodná v rámci EPC realizovat, jsou různá. Může se jednat o komplexní dodávku systémů nebo jejich částí, jako jsou např.:

 • systémy vytápění, ventilace a klimatizace s vysokou účinností
 • kombinovaná výroba tepla a elektřiny
 • systémy pro správu budov
 • obnovitelné zdroje pro výrobu elektřiny a tepla
 • měření a monitorování
 • LED osvětlení a ovládací prvky
 • kontrola malých zdrojů
 • technologie pro úsporu vody

Pro všechna řešení využíváme vlastní zdroje (odborníky) s dlouholetými zkušenostmi.

Vybrané referenční projekty

EPC projekty

EPC projekty pokrývají vysokonákladová opatření v rámci energetického auditu. Obvyklá úroveň dosažených úspor 15–40 %.

 • GUMOTEX Břeclav, a.s. - garantovaná roční úspora 5,3 mil. Kč bez DPH
 • FOTOLAB CeWe Color, a.s. - garantovaná roční úspora 0,3 mil. Kč bez DPH
 • NEMOCNICE BŘECLAV, p. o. - garantovaná roční úspora 12,8 mil. Kč s DPH
 • Město Chrudim - garantovaná roční úspora 1,8 mil. Kč s DPH
 • Město Moravská Třebová - garantovaná roční úspora 2,2 mil. Kč s DPH
 • Město Skuteč - garantovaná roční úspora 1,3 mil. Kč s DPH

Energetický management

Energetický management pokrývá beznákladová a nízkonákladová opatření v rámci energetického auditu. Obvyklá úroveň dosažených úspor 5–10 % ročně.

 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
 • BOCHEMIE Bohumín, a.s.
 • Pekárny PENAM, a.s.
 • Nemocnice Šumperk
 • VLNAP, a.s.
 • Město Ivančice

S dotazy či poptávkou nás prosím kontaktujte zde 

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací