Co zajišťujeme

Jaké služby Zkušebna ENBRA poskytuje?

  • Ověření a přezkoušení stanovených měřidel
  • Opravy, čištění, seřízení měřidel
  • Konfigurace a nastavení měřidel
  • Kalibrace měřidel
  • Posouzení shody podle MID při uvádění měřidel na trh
  • Poradenskou a expertní činnost

Pro jaká měřidla?

  • Měřidla tepla a chladu

o    Kompaktní

o    Hybridní

o    Kombinované, všechny jejich členy

 •           Snímače průtoku, měřidla protečeného množství nosného média
 •           Snímače teploty
 •           Kalorimetrická počitadla, vyhodnocovací jednotky
  • Vodoměry na studenou a teplou vodu
  • Průtokoměry indukční, ultrazvukové, vírové, hmotnostní

V jakém rozsahu?

  • průtok (0,006 až 800) m3/h
  • dimenze do DN 400
  • teplota (0 až 180)˚C
  • teplotní rozdíl Δt  (2 až 150)K

Soubory ke stažení

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací