Členství v asociacích

Asociace metrologických středisek

V roce 2018 vznikla zcela nová Asociace metrologických středisek, založená 7 společnostmi působícími v oblasti metrologie. Firmy zabývající se měřiči tepla, vodoměry či kalorimetrickými počítadly tak spojily své síly v rámci jednoho subjektu. Vzájemná spolupráce tkví především v rozšíření povědomí o oboru metrologie či lepší kontrole dodržování legislativních pravidel.

Asociace se podílí na tvorbě nové legislativy. Zaměřuje se přitom na dvě oblasti. První jsou rovné podmínky podnikání v oblasti metrologických služeb pro všechny společnosti v Česku. Druhou prioritou jsou aktivity pro tvorbu hospodářské a finanční politiky směrem k firmám působících v odvětví metrologických služeb.

Asociace úzce spolupracuje i se spřízněným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který spadá pod resort ministerstva průmyslu a obchodu.

Asociace metrologických středisek významně působí nejen navenek, ale také směrem k jednotlivým členům. Jedním z jejich cílů vůči nim je další zdokonalování metrologických služeb a vzájemné sjednocení principů. Shromažďuje ty nejzajímavější poznatky a zkušenosti z oblasti metrologie a umožˇňuje tak členům asociace neustále se v tomto odvětví zlepšovat. Samozřejmostí je také poskytování odborných, informačních, analytických, ekonomických, konzultačních a právních služeb pro jednotlivé členy.

 

Jiří Hudeček

"Doposud neexistoval subjekt, který by aktivity společností z oblasti metrologie uceleně zastřešoval. Zároveň se nám také otevírá možnost promlouvat do tvorby legislativy, která se tohoto oboru týká.  Odbornost je v tomto případě na prvním místě, což Asociace metrologických středisek jednoznačně zajišťuje. Díky tomu, že členy Asociace metrologických středisek jsou odborné firmy zaměřující se na metrologii, budeme celému trhu blíže než státem zřízený Český metrologický institut. Zároveň můžeme i lépe navazovat spolupráci s podobně zaměřenými subjekty v zahraničí."

Jiří Hudeček, Ředitel obchodu zkušebny společnosti ENBRA, Prezident Asociace metrologických středisek

 

 

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu 

ARTAV, z.s. je spolek, který vznikl transformací Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu podle zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ). Původní Asociace byla založena v roce 1999 jako občanské sdružení. Spolek je dobrovolným neziskovým zájmovým sdružením právnických i fyzických osob, které provádějí registraci spotřeby tepla a vody u konečných spotřebitelů a následné rozúčtování nákladů na vytápění a na spotřebu teplé i studené vody. ARTAV, z.s. je právnickou osobou zapsanou od 1.1.2014 u Městského soudu v Praze pod zn. L 10552.

Členy ARTAV, z.s. se mohou stát právnické i fyzické osoby, které provádějí rozúčtování nákladů na teplo a vodu dle platných předpisů a používají technických prostředků vyhovujících platným normám a které mají tuto činnost uvedenou v Obchodním rejstříku nebo Živnostenském listu jako předmět podnikání.

 

Petr Holyszewski

"ARTAV je jedním z mála příkladů dobrovolného sdružení společností, které jsou na trhu v ostrém konkurenčním vztahu. To svědčí o vysokém standardu členů spolku, kteří se rozhodli společně zastupovat zájmy členů ARTAV ve vztahu ke státním i jiným orgánům, prosazovat vypracování a schválení právních předpisů upravujících rozúčtování ve smyslu směrnic EU, sjednocovat, obhajovat a prosazovat oprávněné zájmy členů, poskytovat odborná stanoviska o správnosti použitých metod rozúčtování třetím osobám, doporučovat algoritmy rozúčtování v případech, pro které nejsou právně stanoveny a zejména dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při výkonu činností svých členů."

Petr Holyszewski, Vedoucí technického oddělení MaR společnosti ENBRA, Předseda ARTAV

 

 

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody  

Dceřinná společnost ENBRY - ENBRA SLOVAKIA s.r.o. drží krok a na Slovensku je rovněž členem Asociace ARTAV. Slovenské asociaci předsedá Dušan Slobodník, Generální ředitel společnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Dušan Slobodník

"ARTAV Slovensko, rovnako ako ARTAV z.s. Česká republika, je príkladom spolupráce konkurenčných firiem, ktoré spojil vyšší cieľ. Aktuálne platná legislatíva v tejto oblasti na Slovensku je pre vlastníkov bytov značne nespravodlivá, sporná a neúplná. Ročne sa na Slovensku vykonáva rozpočítavanie nákladov za teplo pre skoro 600 tisíc bytov a rozpočítava sa suma 364 mil. EUR (výročná správa URSO za rok 2019). ARTAV Slovensko vznikol vďaka firmám, ktorým tento stav nie je ľahostajný, a ktoré sú ochotné zapojiť svojich odborníkov z praxe pre spoločnú vec a reálne riešenia.

Dušan Slobodník, generální ředitel ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Předseda ARTAV SK

 

 

Asociace obchodu voda - topení

Asociace obchodu voda – topení je spolek sdružující mnoho významných výrobců, montážních firem i velkoobchodů. Asociace vznikla v roce 1993 původně jak AOV (Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika). Velkoobchody se staly páteří českého trhu voda - topení, se silným vlivem na celé podnikatelské prostředí v oboru. Hlavním cílem asociace v současné době je směřovat k odbornosti a snadno dostuoným oborovým informacím na trhu především pořádáním odborných konferencí.

Josef Brabenec

V životě jsem měl obrovské štěstí. Jak v podnikání, kde jsem natrefil na skvělé lidi, se kterými se mi podařilo vybudovat úspěšnou firmu, tak v soukromém životě mám skvělou ženu, šikovné děti a nádherná vnoučata. Jsem rád, že dílo, které jsem začal, mám komu předat a mám možnost sledovat své děti, jak firmu dále rozvíjí a vkládají do ní svoji osobitost. Jsem v důchodovém věku, ale aktivní zůstávám. V současné době věnuji hodně času Asociaci obchodu voda - topení, které jsem prezidentem. Chci zde využít všechny své znalosti a zkušenosti, které jsem za svůj profesní život nasbíral."

Josef Brabenec, Majitel společnosti ENBRA, Prezident Asociace obchodu voda topení

 

 

Mám dotaz

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací