Obchodní centra, firmy, občanská vybavenost

ENBRA - reference - multifunkční centrum Dolní Chabry Multifunkční centrum Dolní Chabry

Realizace systému vytápění a chlazení objektu, instalace tepelných čerpadel země – voda zn. AquaMaster 180.2z a 90z ocelkovém výkonu 95,8 kW včetně vrtů. Projekt o celkových nákladech 67 348 326 Kč byl spolufinancován z prostředků EU.

ENBRA - reference - multifunkční centrum Svitavy

Multifunkční centrum Fabrika Svitavy

Dodávka a montáž rozvodů plynu, vody, topení a kanalizace. Dodávka a montáž kotelny o celkovém instalovaném výkonu 765 kW. Realizace zakázky v objemu 6 mil. Kč.

ENBRA - reference - Drátěná výroba Kamenná

 

 

Drátěná výroba Kamenná

Vypracování sofistikovaného koncepčního řešenívýroby a energetického zásobování výrobního závodu teplem. Realizace projektové dokumentace a následná realizace obou etap díla.
Výčet hlavních technologických částí:
4x kotel VSB ECO 15 celkem 1,08 MW výkonu při hp2; palivové svodky, kouřovody DN300, cyklonové odlučovače spalinové ventilátory, 20m vysoký přetlakový komín pro tuhá paliva; akumulace 10 m3, automatické expanzní doplňovací a dávkovací zařízení, systémy rozdělení a vyvedení tepelného výkonu cca 40m3/hod. – tzv. „chytrá čerpadla“; prvky regulační techniky a MaR (ŘS + Silnoproud); rozvody do DN200 v délce cca 6,5 km; 6x ekvitermní předávací stanice do 300kW; teplosměnné plochy – nové Sahary, VZT clony, otopná tělesa; energomost 25m, nosné statické prvky a plošiny; stavební části (základy, patka komína, mikro-piloty.

ENBRA - reference - Administrativní budova Popůvky Novostavba administrativní budovy firmy ENBRA,  a.s.

Dodávka, montáž a certifikované spuštění zdroje tepla a chladu pro VZT zařízení, ÚT a ohřev TV v nově budovaném objektu firmy ENBRA, a.s. v Popůvkách. Pro vytápění objektu je využívána kombinace VZT zařízení – centrálních VZT jednotek a podstropních indukčních jednotek, Fan Coilů a článkových otopných těles Lipovica. Jako zdroj tepla jsou osazena tepelná čerpadla ROTEX HPSU HiTemp a Bi-Bloc vzduch – voda a jako podpora pro ohřev TV a přitápění jsou na střeše objektu osazeny solární panely.

ENBRA - reference - nákupní centrum Nový Anděl Praha Nákupní centrum Nový Anděl, Praha ENBRA - reference - nákupní centrum Plzeň Obchodní centrum Plzeň
Kompletní servis a služby v oblasti MaR. Realizace plynové přípojky pro obchodní centrum.
Fakultní základní škola, Olomouc  ENBRA - reference - Fakultní základní škola Olomouc Fakultní mateřská škola, Olomouc

ENBRA - reference - Fakultní mateřská škola Olomouc

Regulace topného systému 10 základních škol, tj. cca 25 budov v celkovém objemu prací za 4,8 mil. Kč. Regulace topného systému ZŠ představovala osazení 2300 ks termostatických ventilů včetně regulace vytápění jednotlivých budov.

Regulace topného systému 8 mateřských škol, tj. cca 12 budov.

ENBRA - reference - mateřská škola Dolní Lutyně Karviná MŠ Dolní Lutyně, Karviná ENBRA - reference - nákupní centrum Borská Pole Plzeň OC Borská Pole, Plzeň

Zpracování projektové dokumentace vč. kompletní rekonstrukce topného systému. Demontáž původních plynových karem a rozvodů. Dodávka a montáž plynového kotle, otopných těles, nových rozvodů vč. revizní zprávy.

Generální oprava rozvodů pitné vody včetně dodávky a montáže vodoměrů (butiky).

Výrobní závod Hills´, Hustopeče ENBRA - reference - výrobní závod Hills Pet Nutrition Hustopeče  Zdravotní středisko Petrovice, Karviná ENBRA - reference - zdravodtní středisko Petrovice Karviná  

Provedeno měření diferenčního tlaku a následné vyregulování 33 ks vyvažovacích armatur dle projektovaných průtoků na dvoutrubkové otopné teplovodní soustavě.

Dodávka a montáž  elektronických indikátorů topných nákladů v nebytovém objektu zdravotního střediska v Petrovicích u Karviné vč. následné následných služeb.

ENBRA - reference - Základní škola Říčany Základní škola Říčany ENBRA - reference - Zimní stadion HC Oceláři Třicec Zimní stadion HC Oceláři, Třinec
Instalace 2 ks stacionárních plynových kotlů Vaillant řazených do kaskády. Finanční objem 930 tis. Kč.

Vytvoření projektové dokumentace, dodávka a montáž termostatických ventilů a stoupačkových regulačních ventilů Oventrop a zaregulování topného systému.

Komerční centrum Frýdek - Místek ENBRA - reference - Komerční centrum Frýdek-Místek Objekty letecké záchranné služby, Olomouc ENBRA - reference - Objekty letecké záchranné služby Olomouc

Dodávka a montáž 110 ks elektronických indikátorů topných nákladů vč. odečítací a rozúčtovací služby. Finanční objem 110 tis. Kč.

Provedení regulace otopné soustavy a patní regulace. Dodávka termoventilů.
 ENBRA - reference - Obchodní akademie Praha

 

Obchodní akademie Praha ENBRA - reference ZŠ Dr. M. Tyrše v Hlučíně

 

Základní škola Dr. M. Tyrše 2 v Hlučíně

Regulace topné soustavy, osazení otopných těles termostatickými ventily a hlavicemi Oventrop. Montáž smyčkových regulačních armatur Oventrop Hydrocontrol na stoupačky ÚT včetně hydraulického vyvážení soustavy. Finanční objem zakázky 350 tis. Kč.

Odstranění nerovnoměrného vytápění jednotlivých pavilónů ZŠ, optimalizace a snížení spotřeby tepla. Zmapování topného systému a vypracování projektové dokumentace. Dodávka a montáž termostatických ventilů, smyčkových regulačních ventilů a oběhových čerpadel pro 6 topných větví objektu ZŠ. Nastavení a zaregulování topného systému.
MŠ a ZŠ Cerkvice nad Bystřicí ENBRA - reference - Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy MŠ ZŠ Cerkvice n. Bystřicí  Objekt pro výrobu a skladování SBD Strakonice ENBRA - reference - Objekt pro výrobu a skladování SBD - Heydukova - Strakonice
V objektu ZŠ a MŠ byla provedena demontáž stávajících plynových kotelen. Nová strojovna vytápění byla zřízena v prostoru bývalé kotelny MŠ. Byla provedena montáž 2 ks kondenzačních kotlů Ferroli a tepelného absorpčního čerpadla systému vzduch – voda. Jednotlivé otopné větve byly osazeny elektronickými čerpadly a ekvitermně řízenými směšovači. Vytápění objektů je řízeno systémem MaR.

Instalace tepelného čerpadla ROTEX HPSU HiTemp 16 kW do objektu, který po odpojení od systému CZT nahradil původní systém vytápění. Jako bivalentní zdroj byl nově osazen elektrokotel PZP 18kW 1“R. Celý systém byl rozdělen na dvě větve.

ENBRA - reference - Daikin Plzeň Výrobní závod Daikin Plzeň  ENBRA - reference - areál PROTOTYPA Hudcova 78c Brno Areál firmy Prototypa

Dodávka a montáž solárních panelů ROTEX pro ohřev TV v areálu výrobního závodu DAIKIN v Plzni. Instalace solárních panelů na střeše výrobní haly, prostupy pláštěm budovy, instalace potrubí a zásobníků a napojení na stávající rozvody objektu.

Dodávka zahrnovala kompletní dodávku nové výměníkové stanice horká voda / voda o jmenovitém výkonu 550 kW vč. řídicího systému s vizualizací a online ovládáním prostřednictvím internetu. Stanice zajišťuje vytápění areálu a ohřev teplé vody. Řešení přineslo racionalizaci systému vytápění areálu a úspory ve spotřebě tepla.
       

Kontaktní formulář

Povinné *