ZELENÁ DOMÁCNOSTEM

Nová Zelená Úsporám (NZÚ)

 

Kotlíkové dotace
Spotřebitelský úvěr

Od 22. října 2015 je možno pro rodinné domy opět žádat o dotaci v rámci programu „Nová zelená úsporám 2015“ např. na výměnu neekologického zdroje tepla nebo elektrického vytápění za efektivní ekologicky šetrné zdroje (např. kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo na instalaci solárních termických systémů apod.

Maximální výše dotace je stanovena na 50% uznatelných výdajů a dotace je určena jak pro fyzické, tak pro právnické osoby - vyjma výměny kotlů na tuhá paliva v rodinných domech fyzických osob po 15.7.2015, které budou moci již brzy žádat o dotaci z „Nové kotlíkové dotace“ v rámci výzev jednotlivých krajů. 

 

Od začátku roku 2016 mohou fyzické osoby prostřednictvím výzev jednotlivých krajů žádat pro rodinné domy o dotaci v rámci programu „Kotlíkové dotace“ – určeného na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za efektivní ekologicky šetrné zdroje – např. za kotel na biomasu (např. dřevní pelety), nebo kombinovaný kotel na dřevní pelety / hnědé uhlí s automatickým přikládáním, nebo za plynový kondenzační kotel, nebo za tepelné čerpadlo (např. systému vzduch / voda) .Tuto výměnu bylo nutné v I. etapě doplnit o provedení tzv. „mikro“ energetických opatření (tzn. technických opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinného domu -v maximální výši 20 tis. Kč), nebo byla také možné instalaci nového kotle doplnit o instalaci solárních termických systémů.

Pro II. etapu Kotlíkových dotací, v rámci které budou kraje vyhlašovat výzvy k podávání žádostí (předpoklad od II. poloviny letošního roku 2017 už nebude nutné provádět tzv. „mikro“ energetických opatření, nebudou však podporovány kotle výhradně na uhlí

Maximální výše dotace se bude pohybovat v rozmezí 75 – 80 % z maximálně 100 - 150 tis. Kč uznatelných výdajů (dle typu instalovaného nového zdroje)  V prioritních obcích bude dotace navýšena o dalších 5%. 

 Nová zelená úsporám        Kotlíkové dotace
                                                                                  

 

 

       

  

 

 

Kincl Karel web

Na Vaše dotazy rád odpoví:

Karel Kincl
produktový manažer
Tel: +420 734 367 756
Email: kincl@enbra.cz

Pracovní doba PO - PÁ  7 - 17 h

Kontaktní formulář

Povinné *