ENBRA, a.s.

Základní údaje o společnosti

Název společnosti: ENBRA, a.s.
Sídlo společnosti: Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Identifikační číslo: 44015844
Daňové identifikační číslo:    CZ44015844
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 692844641/0100
Právní forma: Akciová společnost
Základní kapitál: 2 000 000 Kč
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6085

 

Historie společnosti

Firma ENBRA byla založena roku 1991, nejdříve jako česko-rakouská společnost, nyní jako čistě česká společnost vlastněná manželi Boženou a Josefem Brabencovými. Od svých počátků až do dnešní doby se společnost profiluje získáváním zkušeností v různých oblastech hospodárného nakládání s teplem, vodou a energií. Postupným osvojováním dalších specializací a následným nárůstem profesionality až k nejvyšší odbornosti vytvořila firma kvalitní zázemí pro realizaci i těch nejnáročnějších zakázek.

Zpočátku se firma orientovala zejména na měření spotřeby studené a teplé vody v bytech a na výrobu zkušeben pro testování vodoměrů. Postupem času se okruh obchodních a zakázkových aktivit rozšířil do oblasti spotřeby vody v průmyslových aplikacích, měření spotřeby tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, regulace a hydraulického vyvážení otopných soustav a objektů, dodávek bojlerů, kotlů, tepelných čerpadel - tedy do oblastí, které komplexním řešením umožňují dosahovat významných úspor spotřeby paliv, energií a surovin a tím dosahovat vysoce ekonomických výsledků především v provozu soustav vytápění.

V rámci komplexnosti poskytovaných služeb provozujeme také celostátní síť opraven a autorizovaných metrologických středisek pro ověřování kalorimetrických počítadel a teploměrů, průtokoměrů a vodoměrů. V současné době disponujeme v evropském měřítku ojedinělou technologií, která nám umožňuje zkoušet průtokoměry až do dimenze DN400.

V současné době je ENBRA holdingové uspořádání obchodních firem s plošným zastoupením po celé ČR a sítí zahraničních poboček na Slovensku, v Polsku a Rusku. Většina z nich provozuje vlastní metrologická střediska. Společnost má cca 200 zaměstnanců. Máme zaveden a zdokumentován systém managementu řízení jakosti.

ENBRA je také zakládajícím členem Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV). Členství v této asociaci je garancí, že je rozúčtování prováděno dle platných předpisů; členové ARTAV musí používat technické prostředky vyhovující platným normám a musí mít činnost rozúčtování uvedenou v Obchodním rejstříku nebo Živnostenském listu jako činnost podnikání. Jsme členem Asociace odborných velkoobchodů. Členství v této asociaci je garancí, že dodávané zboží v rámci velkoobchodní sítě nebo prostřednictvím realizovaných zakázek splňuje v maximální míře nároky na jakost a je schváleno k prodeji v ČR. Standardem je vysoká profesionalita služeb spojených s prodejem a technickým zázemím.

 

Historické milníky společnosti:

4. 12. 1991

Založení Enbra, spol. s r.o. Firma se zaměřila na výrobu zkušeben vodoměrů, obchodní činnost (vodoměry, měřiče tepla a příslušenství). Dále se obchodní program rozšířil o armatury pro topenářství.

1994 Firma rozšiřuje svou činnost o prodej kotlů a bojlerů. Zejména se dále rozšiřuje oblast montáží, síť obchodních zástupců a servisní síť.
1995 - 1996

Založení dceřiných společností:
ENBRA Slezsko s. r. o., Karviná (100 % ENBRA, spol. s r. o.)
ENBRA Pražská s. r. o., Praha (100 % ENBRA spol. s r. o.)
ENBRA Slovakia s. r. o., Banská Bystrica, SR (100 % ENBRA, spol. s r. o.)
ENBRA Bulgaria EOOD, Sofia, Bulharsko (100 % ENBRA, spol. s r. o.)

2001 Založení dceřiné společnosti:ENBRA POLSKA, s. z o. o.,
Kraków, Polsko (100 % ENBRA, spol. s r.o.)
2002

Založení společnosti: ENBRA RUSS, Ruská federace

2008                  

Zahájení činnosti v oblasti realizace solárních panelů, peletových kotlů, tepelných čerpadel.

2009

Oddělení obchodní činnosti v oblasti kamen, krbů a příslušenství do nově vzniklé společnosti ENBRA TOP s. r. o. Dne 14. 12. 2009 se uskutečnila fúze společností ENBRA, spol. s r. o., ENBRA Pražská s. r. o. a ENBRA Slezsko s. r. o. Nástupnickou společností, na kterou přešlo obchodní jmění společností, se stala společnost ENBRA, spol. s r. o.

31. 12. 2009

Do obchodního rejstříku byly zapsány odštěpné závody:
ENBRA, spol. s r.o. – odštěpný závod Brno
ENBRA, spol. s r.o. – odštěpný závod Karviná
ENBRA, spol. s r.o. – odštěpný závod Praha
ENBRA, spol. s r.o. – odštěpný závod Pardubice
ENBRA, spol. s r.o. – odštěpný závod Plzeň

31. 3. 2010

Změna právní formy firmy ENBRA ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

4. 8. 2010

Rozdělení společnosti ENBRA, a.s. odštěpením sloučením, kdy odštěpovaná část obchodního jmění ENBRA, a.s. přešla na společnost ENBRA HOLDING, a.s.

 

 

Kontaktní formulář

Povinné *