Tepelná čerpadla a zima: Zamrznutí se bát nemusíte, a to ani u zařízení typu monoblok
22.11. 2017
Majitelé a zájemci o tepelné čerpadlo typu vzduch-voda mají často obavy z možného zamrznutí venkovních rozvodů. Moderní tepelná čerpadla v našich klimatických podmínkách...
Čtěte více...
Nejen bytové domy mohou pořídit velkoobjemové zásobníky. Uspoří a prodlouží čas před další výměnou
24.10. 2017
Do kotelen bytových domů, průmyslových podniků a pro některé systémy CZT přináší ENBRA nové nerezové zásobníky teplé vody, jejichž instalace zajistí komfortní dodávku...
Čtěte více...
ENBRA dodává úsporné technologie s možností financování pomocí garantovaných úspor a sklízí úspěchy
26.09. 2017
ENBRA ve spolupráci s partnerskou firmou Amper Savings nabízí možnost realizace projektů na úsporu energie s financováním pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting)....
Čtěte více...

Všechny novinky...
Home Novinky ENBRA dodává úsporné technologie s možností financování pomocí garantovaných úspor a sklízí úspěchy

ENBRA dodává úsporné technologie s možností financování pomocí garantovaných úspor a sklízí úspěchy

ENBRA ve spolupráci s partnerskou firmou Amper Savings nabízí možnost realizace projektů na úsporu energie s financováním pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting). Díky ní lze investice splácet z garantovaných úspor nákladů na energie. Úsporné technologie společnosti ENBRA se tak stávají dostupnější pro celou řadu zákazníků, kteří nemají na rozsáhlejší projekty dostatek volného kapitálu.

Společnost ENBRA se podílí jako dodavatel technologií na modernizačních projektech financovaných pomocí metody zaručených úspor – EPC (Energy Performance Contracting). Ta umožňuje financovat projekty na základě budoucích úspor energií, a tedy i provozních nákladů. „Metoda financování EPC je vhodná jak pro firmy, tak i pro státní organizace. Vyplatí se hlavně u komplexnějších projektů, například u modernizací vytápění, technologií pro úsporu vody nebo třeba u instalací LED osvětlení,“ popisuje možnosti financování pomocí EPC Radovan Slaný, obchodní ředitel centra služeb společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „Zákazník tak může třeba modernizovat otopnou soustavu v objektu, ale splácet investice do technologií začne až ve chvíli, kdy vše funguje a vznikají úspory nákladů na energie,“ doplnil Slaný.

Mezi další výhody financování projektů pomocí EPC patří též větší tlak na projektanty i dodavatele, kteří musejí investorovi navrhnout, respektive dodat energeticky co nejefektivnější technologie bez vícenákladů či zbytečného navyšování investic. Úspory, jež moderní technologie provozovateli přinese, jsou přitom smluvně garantovány již při návrhu projektu, přičemž ošetřeno je také riziko, že výsledný projekt nebude mít tak velký úsporný efekt, s jakým se ve fázi jeho návrhu počítalo. Metodou EPC se již běžně financují úsporné projekty měst a obcí, ale i bytových družstev nebo soukromých firem.

Na projektech financovaných z garantovaných úspor se ENBRA podílí spolu s partnerskou firmou Amper Savings, a. s. Amper Savings, jakožto poskytovatel energetických služeb se zaručeným výsledkem – takzvaný ESCO (Energy Services Company) partner –, řídí celý projekt a smluvně garantuje úspory pro dosažení nejlepšího výsledku u klienta včetně zajištění aktivního energetického managementu. ENBRA má pak na starosti technologickou stránku projektů, a to od projekce přes dodávku a instalaci technologií až po údržbu a servis. Budování dlouhodobého vztahu mezi ESCO partnerem a generálním dodavatelem má pro kvalitu plnění energetických služeb s garancí za výsledek velký význam, dodává Leoš Aldorf, předseda představenstva společnosti Amper Savings, a.s.

Výhody financování úsporných projektů pomocí metody EPC:

  • Projekty se splácejí úsporami nákladů na energie. Provozovateli tak nevznikají další výdaje se splátkami investic.
  • Úspora je smluvně garantována.
  • Smluvně ošetřeno je i riziko, že úspory energie budou nižší.
  • Metoda EPC „tlačí“ dodavatele k návrhu a dodávce skutečně efektivních technologií bez vícenákladů a navyšování investic.
  • Součástí realizačního procesu je i energetický audit a studie proveditelnosti.
  • Minimum rizik pro investora.
  • Nízké nároky na počáteční kapitál investora a možnost dalších energetických úspor.

 

Cena EPC projekt roku 2016 putuje do Břeclavi. Na projektu se podílela společnost ENBRA

Již pošesté byly letos udíleny ceny za nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou financování z garantovaných úspor – EPC. Udílení ocenění bylo součástí programu konference věnované širšímu využití metody EPC (Energy Performance Contracting) ve veřejné správě, kterou organizovala Asociace poskytovatelů energetických služeb. Na projektech oceněných prvním a třetím místem se dodavatelsky podílela společnost ENBRA.

Odborná komise, které předsedal Vladimír Sochor (MPO), hodnotila projekty podle objemu investic do úsporných opatření, podle výše úspor, počtu objektů a také podle ceny úspor. Na prvním místě se umístila Nemocnice Břeclav, která podepsala smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) se společností Amper Savings, a.s. Jedná se o desetiletý komplexní projekt v hodnotě 65 milionů korun ve zdravotnickém zařízení s předpokládanou úsporou vyšší než 25 % a zároveň o první projekt svého druhu v Jihomoravském kraji. „Projekt modernizace vytápění s výrazným úsporným efektem v Břeclavské nemocnici ukazuje, že financování metodou garantovaných úspor je efektivní a mohou jej využít nejrůznější subjekty od soukromých firem po veřejné instituce,“ sdělil Radovan Slaný, obchodní ředitel centra služeb společnosti ENBRA.

Druhé místo obsadil počin hlavního města Prahy zahrnující kupříkladu Staroměstskou radnici, Městskou knihovnu a další objekty, který si vyžádá investici ve výši 45 milionů korun. Ta bude splácena z dosažených úspor, jež budou činit minimálně 5 milionů korun ročně. Třetí ceny byly tentokrát uděleny dvě. Odnáší si je město Skuteč a město Přelouč. Skuteč řeší energeticky úsporný záměr za více než 10 milionů korun, jenž velmi dobře kombinuje EPC s využitím dotací. Modernizací zde projde několik škol, bazén a domov pro seniory. V Přelouči se zase připravují na spuštění menšího projektu v hodnotě 5 milionů korun, který však může být dobrým příkladem jak snižovat provozní náklady pro obdobně velká města, jak snižovat provozní náklady. U obou projektů v Přelouči i Skutči zajišťuje roli ESCO firmy, tedy poskytovatele smluvně garantovaných energetických služeb, Amper Savings, a.s. a společnost ENBRA se na celém řešení podílí jako generální dodavatel, zodpovědný za dodávku technologií včetně montáží.

Metoda EPC (Energy Performance Contracting), kterou oceněné projekty využívají, umožňuje financovat úsporná opatření z budoucích smluvně garantovaných úspor. Díky této moderní metodě financování je proto možné například splácet investice do nové kotelny z pozdějších úspor nákladů na energie, které moderní technologie provozovateli přinese. Úspory jsou přitom již při návrhu projektu smluvně garantovány, přičemž ošetřeno je též riziko, že výsledný projekt nebude mít tak velký úsporný efekt, s jakým se ve fázi jeho návrhu počítalo.

 

Více o EPC:

Brozura EPC